Kalkulátor veku dieťaťa

20.07.2024

Kalkulátor veku dieťaťa

Kalkulátor veku dieťaťa počíta vek dieťaťa a odporúča rodičom, aký typ Vývinového skríningového dotazníka S-PMV2 až S-PMV11 majú vyplniť.

Pre účely použitia zadajte do kalkulátora: dátum narodenia dieťaťa a počet týždňov, o ktoré sa dieťa narodilo skôr (Predčasné narodenie je v 36. gestačnom týždni a menej). 

 Preto vyberte:

„0“, ak sa dieťa narodilo v 37., 38., 39., 40., 41. gestačnom týždni.

„4“, ak sa dieťa narodilo v 36. gestačnom týždni,

„5“, ak sa dieťa narodilo v 35. gestačnom týždni,

„6“, ak sa dieťa narodilo v 34. gestačnom týždni – atď., vždy treba dopočítať do 40. 

 

PO VYPLNENÍ STLAČTE "ZISTIŤ ODPORÚČANÝ DOTAZNÍK"

Vážení rodičia, spolupracujeme s organizáciou Unicef a zdieľame rovnaké zásady a princípy ochrany a všeobecného blaha našich detí. V prípade podozrenia, že pri starostlivosti o raný detský vývin sú akékoľvek práva vášho dieťaťa porušované, vrátane podozrenia zo sexuálneho zneužívania, môžete nám informáciu zdieľať diskrétne prostredníctvom e-mail: sos23071990@gmail.com alebo na číslo: +421 944 356 569.