Milí rodičia, zaujíma nás váš názor. Ak máte otázky k dotazníkom alebo návrhy na zlepšenie tejto stránky, vyplňte nasledujúci formulár. 

Ďakujeme za spoluprácu pri podpore zdravého vývinu našich detí.

Táto stránka je chránená reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky spoločnosti Google.
FOND PROF. K. MATULAYA, n.f.

Virtuálne centrum Zdravie dieťaťa je súčasťou komplexnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast. Informuje o typických vývinových zmenách u detí od narodenia do 3 rokov života a napomáha spoločnému úsiliu lekárov a rodín podporovať maximálny možný rozvoj vývinového potenciálu detí.
Odborným garantom je PaedDr. Oľga Matušková.

Fond prof. K. Matulaya n.f. je nositeľom autorských práv webového portálu www.zdraviedietata.sk a metódy S-PMV© FOND prof. K. Matulaya, n. f., 2016 – 2021.

S-PMV je metóda monitorovania psychomotorického vývinu a skríning vývinových ťažkostí určená k vyšetreniam psychomotorického vývinu pri 2.-11. preventívnej prehliadke vo všeobecnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast.

Účelom fondu je OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIA, ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB s cieľom zvýšiť životné šance detí pre deti raného veku s vývinovými ťažkosťami a pre ich rodiny a prispieť k zlepšeniu celkovej situácie vo včasnej diagnostike a terapii detí s rizikovým vývinom.

Fond prof. K. Matulaya n.f. bol založený v roku 1999 a v súčasnosti pracuje pri Pracovisku dlhodobej starostlivosti o rizikových novorodencov Neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny (NKIM) Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb, Bratislava.

 

 

© Fond prof. K. Matulaya n.f., 2016

Autorské práva a osobitné práva k databáze sú vyhradené.
Vyhotovovanie rozmnoženín alebo verejné rozširovanie je povolené len pre klinické potreby preventívnych prehliadok detí.

Ochrana osobných údajov