Vývinový skríning

Posúdenie, ako dieťa rastie a mení sa, ako sa vyvíja, je súčasťou lekárskeho vyšetrenia pri preventívnych prehliadkach detí. Deti sa správajú inak doma, inak v ambulancií. Vytvoriť si obraz o tom, ako sa dieťa pohybuje, rozpráva, učí sa, ako reaguje v rôznych situáciách, nie je možné bez informácií od Vás, od najbližších, ktorí dieťa dôverne poznajú.

Vývinový skríning S-PMV

 • Podporuje spoluprácu lekárov a rodičov

  Vývinový skríning S-PMV je súbor desiatich vývinových dotazníkov o dieťati, ktoré vypĺňajú rodičia a vyhodnocuje lekár.

 • Lekárovi pomáha posúdiť

  ako sa dieťa vyvíja, či má dostatok zručností, ktoré umožňujú hrať sa, učiť sa a žiť rovnakým spôsobom ako iné deti rovnakého veku. 

 • Od 1. mesiaca až do 3. rokov

  je psychomotorický vývin každého dieťaťa posúdený skríningom desaťkrát, a to pri 2. až 11. preventívnej prehliadke.

 • Vznikol podľa

  medzinárodne uznávaných štandardov tvorby skríningových metód, normy boli vytvorené na základe analýzy dát rozsiahlej výskumnej vzorky slovenských detí. 

 • Cieľom je zachytiť deti

  vyvíjajúce sa inak ako je typické. Je to preventívne opatrenie a vyplýva z vedeckých poznatkov - ak potrebuje dieťa pomoc pri vývine, treba to spraviť čo najskôr.

 • Rodičom poskytuje

  informácie, ktoré správanie dieťaťa je pre jeho vek typické.