Otázky

 1. Má skríning vypľňať matka alebo otec?

  V normatívnej vzorke vo väčšine prípadov odpovede vyplňovala matka. Položky S-PMV sú dostatočne jasne naformulované, aby ich vedeli posúdiť matka, otec a prípadne iný opatrovateľ, ktorý sa dlhodobo o dieťa stará. V každom prípade by mali byť získavané informácie od osoby, ktorá je s dieťaťom v každodennom kontakte.

 2. Ak S-PMV pozostáva z desiatich dotazníkov pre jednotlivé preventívne prehliadky, pre aký vek detí sú určené?

  S-PMV2 pre deti vo veku do 4. týždňa
  S-PMV3 pre deti vo veku 5. - 7. týždeň
  S-PMV4 pre deti vo veku 8. - 10. týždeň
  S-PMV5 pre deti vo veku 3. - 4. mesiac
  S-PMV6 pre deti vo veku 5. - 6. mesiac
  S-PMV7 pre deti vo veku 7. - 8. mesiac
  S-PMV8 pre deti vo veku 9. - 10. mesiac
  S-PMV9 pre deti vo veku 11. - 12. mesiac
  S-PMV10 pre deti vo veku 15. - 18. mesiac
  S-PMV11 pre deti vo veku 3. roky

 3. Čo ak rodič nevie odpovedať na všetky položky dotazníka?

  Pri vyplňovaní S-PMV je nutné, aby rodič odpovedal na všetky položky. V prípade, že rodič nie je úplne rozhodnutý, či je už dané správanie u dieťaťa prítomné, odporúčame, aby bola zvolená odpoveď, že dieťa dané správanie ešte nerobí. V S-PMV11, v dotazníku pre deti vo veku 3 roky, v časti Špecifické správanie a Obavy, je lepšie nerozhodnosť považovať za varovný znak a počítať to ako symptomatickú odpoveď.

 4. Čo ak slovenčina nie je rodný jazyk rodičov dieťaťa, existujú aj jazykové mutácie S-PMV11?

  Aktuálne nie je dostupný preklad do iných jazykov. Pri vyšetrení môže lekár obsah položiek vysvetliť, ale nemal by sa vzďaľovať od opisu správania, ktoré je uvedené v položke.

 5. Je možné S-PMV administrovať viackrát?

  Opakovaná administrácia skríningu je možná, keďže sa nejedná o výkonový test. Pre S-PMV nebola overovaná reliabilita “test-retest”, k dispozícii nie sú ani alternatívne formy metódy. Ak dôjde k zlepšeniu skóre pri opakovanej administrácii S-PMV, výsledok pravdepodobne súvisí s vývinom a nejde o efekt zácviku. Opakovaná administrácia môže pediatrovi priniesť cenné informácie o dynamike vývinových zmien u dieťaťa, ktoré môžu slúžiť aj ako cenná informácia pri plánovaní ďalšieho postupu v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti dieťaťu.

 6. Existuje aj skrátená verzia S-PMV?

  Položky, ktoré sú obsiahnuté v S-PMV boli postupne pilotované a vyberané takým spôsobom aby pokrývali všetky relevantné oblasti vývinu. Existujúca verzia je skrátená natoľko, aby sa nielen umožnila jej skríningová funkcia, ale aj aby spĺňala klinické aj psychometrické kritériá. Výsledný rozsah a výber položiek bol extenzívne štatisticky overovaný. Administráciu skríningu S-PMV nie je možné za žiadnych okolností skrátiť, ak chceme získať požadované informácie. Pre valídny výsledok je potrebné vždy vyplniť rodičom všetky položky dotazníka. Normatívne údaje sú vypočítané pre celý dotazník.

 7. Ako sa dozvie rodič výsledok skríningu?

  Vyplnený dotazník skríningu S-PMV je pomôckou pre lekára pri vyšetrení psychomotorického vývinu dieťaťa pri preventívnej prehliadke. Výsledok skríningu pomáha lekárovi posúdiť, aký je aktuálny vývinový stav dieťaťa v porovnaní s populačnou normou slovenských detí. Záver vyšetrenia psychomotorického vývinu lekár robí na základe zhodnotenia celkového stavu dieťaťa.

Ďakujeme za spoluprácu pri podpore zdravého vývinu našich detí.

Táto stránka je chránená reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky spoločnosti Google.